دستگاه‌های تست دینامومتر

دستگاه های دینامومتر شرکت سانا اندیشه سازان مجد در در دو گروه عرضه می شوند:

۱- دستگاه های دینامومتر جذب گشتاور – جهت تست تجهیزاتی که خود مولد گشتاور هستند. دینامومترهای الکتروموتور های BLDC-DC-AC، الکتروموتور های درونسوز و توربینی و ژنراتور های الکتریکی به بازار عرضه می گردد.

۲- دستگاه های دینامومتر مولد گشتاور – جهت تست تجهیزاتی که خود نیاز به ورودی گشتاور دارند. دینامومترهای انواع فن ها 

دستگاه های دینامومتر جذب گشتاور

سری ۴۰۰۰

Torque-absorption-dynamometers-SERIES-4000-sana-andishe-sazan-majd-1.jpg

با به کارگیری یک سیستم مغناطیسی یا هیدرولیکی با جذب گشتاور، امکان بارگذاری گشتاور را به طور مستقل از سرعت فراهم می آورد. این سیستم دارای تکرار پذیری بالا و کالیبراسیون آسان دستگاه می باشد.

دستگاه های دینامومتر مولد گشتاور

Torque-generating-dynamometers-sana-andishe-sazan-majd.jpg

با ایجادنیروی گردش فن و اندازه گیری دور و گشتاور اعمالی ،امکان محاسبه توان ورودی را فراهم میکند.
دستگاه فوق در ظرفیت های مختلف، دقت قابل اطمینان، ساختار مستحکم ومطمئن، ایمنی کامل و نمای زیبا جهت کاربرد های متفاوت ارائه می شود.

ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست