دستگاه های تست عملکرد و بالانس فن

- اهمیت بالانس

 با پیشرفت فناوری و امکان دستیابی به سرعت‌های چرخشی بسیار زیاد اهمیت بالانس کردن قطعات چرخان به شدت احساس می‌شود.

در اغلب موارد بالانس نبودن سیستم سبب ایجاد لرزش‌های بیش از اندازه مجاز می‌شود.بنابراین دانش مربوط به روش‌های از بین بردن و یا کاستن این لرزش‌ها بسیار مهم است .

- دستگاه‌های بالانس شرکت سانا اندیشه سازان مجد

بالانس دینامیکی با چرخاندن پروانه در سرعتی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دور نامی انجام می‌شود. دستگاه بالانس شرکت سانا اندیشه سازان مجد  مجهز به پراب اندازه گیری ارتعاشات است که به کمک آن می توان مقدار نابالانسی موجود در پروانه و زاویه آن را تعیین کرد. باربرداری برای بالانس کردن پروانه معمولا از روی دیواره پشتی انجام می‌شود. دستگاه‌های بالانس شرکت سانا اندیشه سازان مجد ، دقت بسیار بالایی داشته و می‌توانند پروانه های مختلف را بالانس نمایند.‌

ویژگی‌های دستگاه های بالانس سانا اندیشه سازان مجد

ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست