بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از محصولات شرکت سانا اندیشه سازان مجد واقع در پارک علم فناوری قزوین در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۸

نمایشگاه هفته پژوهش سال ۹۸ با حضور سانا اندیشه سازان مجد​

ششمین دوره نمایشگاه ساخت ایران سال ۹۸ با حضور سانا اندیشه سازان مجد​

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی با حضور سانا اندیشه سازان مجد

هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران با حضور سانا اندیشه سازان مجد

ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست