دستگاه تست برجهندگی

هدف از تست برجهندگی بر روی الاستومرها و فوم‌ها اندازه‌گیری مستقیم و سریع الاستیسیته مواد است. ماده ای که تا ۱۰۰% الاستیک است انرژی اعمال شده را ذخیره می کند و در لحظه ای که دیگر نیرو اعمال نمی شود آن را آزاد می کند. در مقابل، موادی که تا ۱۰۰% پلاستیک هستند، انرژی تامین شده را به طور کامل جذب می کنند. این ویژگی ها برای اندازه گیری انعطاف پذیری برگشتی استفاده می شود.

دستگاه تست برجهندگی لاستیک شرکت سانا اندیشه سازان مجد برای تعیین خواص ارتجاعی مواد لاستیکی و الاستومری بر اساس استانداردهای مربوطه استفاده می شود. انعطاف پذیری برگشتی یا برجهندگی، انرژی برگشتی ضربه پاندول به نمونه است.

ویژگی های دستگاه تست برجهندگی

ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست