دستگاه های رئومتر MDR و ODR سری ۳۰۰۰

دستگاه های رئومتر MDR و ODR سری ۳۰۰۰ مطابق با استاندارد های ASTM 6204 , ISO 6502 , ASTM D5982 , ASTM D1349 , ASTM D6601 طراحی و ساخته می شوند .

دستگاه های رئومتر با قدرت پاسخگویی مطلوب و امکان رسم نمودار های گشتاور به زمان و منحنی های دما به زمان  برای تعیین زمان های پخت، اسکورچ، اندیس نرخ پخت و …. مورد استفاده قرار می گیرند.

دستگاه های رئومتر در بررسی خواص رئولوژیک لاستیک ها و الاستومرها، ارزیابی فرمولی آمیزه های لاستیکی، قابلیت بررسی فرآیند پخت کامپاندهای لاستیکی و الاستومری و کنترل کیفیت فرآیندهای آمیزه های لاستیکی و الاستومری کاربرد دارد.

در دستگاه های رئومتر سری ۳۰۰۰  با استفاده از نرم افزار های مهندسی و دقیق  امکان کنترل کامل تست، تکرارپذیری بالا و سهولت در استفاده از دستگاه فراهم شده است.

SODR-3000

Rheometer-1.jpg

SODR-3000

SMDR-3000

Rheometer-SMDR-3000​.jpg

SMDR-3000​

ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست