samtesttech

نوشته نمونه

تیتر اصلی مقاله مرتضی ایمانی عزیز خوش آمدید! تیتر اصلی مقاله گوگل بیش از ۲۰۰ فاکتور را برای تعیین رتبه یک صفحه در نتایج جستجو بررسی می‌کند. این عدد خیلی بزرگ است و ممکن است شناخت و توجه به همه آن‌ها در یک محتوا کار دشواری باشد. ولی برخی از این فاکتورها برای ما شناخته …

نوشته نمونه Read More »

نوشته نمونه

آدرس صفحه فارسی باشد یا انگلیسی؟ مرتضی ایمانی عزیز خوش آمدید! فهرست دسترسی سریع محتوا ۱۱۱ شبکه های اجتماعی Facebook Facebook Twitter Youtube ابهام فارسی یا انگلیسی بودن آدرس صفحات از کجا نشأت می‌گیرد؟ گوگل بیش از ۲۰۰ فاکتور را برای تعیین رتبه یک صفحه در نتایج جستجو بررسی می‌کند. این عدد خیلی بزرگ است …

نوشته نمونه Read More »

ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست