.

پروژه ها

ما تیمی از مهندسین بسیار حرفه ای هستیم که ازارائه راه حل های با کیفیت برای مشکلات فنی مشتریان خودلذت می بریم.

پروژه ها

ما تکنولوژی سیستم های علمی شما را توسعه می دهیم

واحد طراحی شرکت سانا اندیشه سازان مجد با استفاده از نرم افزار های ترسیمی، تحلیلی و شبیه سازی و همچنین با بکار گیری  استاندارد های مربوطه و نیز با بهره گیری از دانش طراحی پیشرفته می کوشد تا پاسخ مناسب به نیاز های روز افزون مشتریان را همگام با تکنولوژی مدرن ارائه دهد.همچنین با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات به ساخت انواع ابزار آلات ،اقدام می کند تا پس از ساخت در بخش های مختلف  صنایع ومراکز تحقیقاتی مورد بهره بری قرار گیرد.

اجازه دهید برخی از پروژه هایمان را معرفی کنیم

پروژه ها

ACOUSTIC CHAMBER AND EQUIPMENT FOR MEASURING NOISE LEVEL THESEUS LAB

CALORIMETRIC ROOM FOR MEASURING THE ENERGY EFFICIENCY OF AIR CONDITIONERS THESEUS LAB

CALORIMETRIC ROOM FOR MEASURING THE ENERGY EFFICIENCY OF HOUSEHOLD APPLIANCES FOR COOKING

CALORIMETRIC ROOM FOR MEASURING THE ENERGY EFFICIENCY OF HOUSEHOLD REFRIGERATING APPLIANCES THESEUS LAB

AUTOMATED SYSTEM FOR TESTING WASHERS, DRYERS AND DISHWASHERS THESEUS LAB

EQUIPMENT SYSTEM FOR MEASURING THE PARAMETERS OF MAINS AND POWER CONSUMPTION THESEUS LAB

EQUIPMENT PACKAGE FOR MEASURING LIGHT FLUX AND PHOTOBIOLOGICAL PARAMETERS OF LIGHT SOURCES

CLIMATIC HEAT-COLD-MOISTURE-LIGHT TEST CHAMBER

AUTHENTICATION AND LASER MARKING COMPLEX FOR ARTIFICIAL MITRAL VALVES

MICROCHIP LASER MARKING MACHINE THESEUS SCI LMS-1500

AUTOMATIC TURRET-BASED TEST & FINISH HANDLER

ما آماده هستیم تا در اولین فرصت پس از تماس شما با ما جهت رفع نیازهای شما بشتابیم

تجهیزات تست

ابزارهای جانبی تست

نرم افزارهای تست

 • دستگاه‌های تست ضربه
 • دستگاه‌های تست کشش
 • دستگاه‌های تست دیناموتور
 • دستگاه‌های تست MFI
 • دستگاه‌های تست رئومتر MDR و ODR
 • تجهیزات تست در صنایع پزشکی
 • دستگاه های تست عملکرد و بالانس فن
 • فک‌های کششی
 • انواع اکستنسومتر
 • فک‌های فشاری
 • انواع قالب دمبلی برای نمونه‌های لاستیکی آزمون کشش
 • انواع فک و فیکسچرهای سفارشی
 • انواع دستگاه‌های پانچ قالب نمونه‌های آزمون کشش
 • Rubber view
 • Muteriel view
 • Dyno view