دستگاه های MELT FLOW TESTER - mfi

برای شناسایی خواص رئولوژیکی انواع پلیمرها (پلاستیکها، نانوکامپوزیتها و کامپاندها) از شاخص جریان مذاب (Melt Flow Index) یا نمایه مذاب استفاده می گردد. شاخص ذوب به دست آمده از این روش، بیان کننده مقدار جریان پذیری مواد است که در یک بازه زمانی مشخص از نازل (Die) با اندازه معلوم (قطر و طول مشخص)، در دمای معین و تحت بارگذاری با بار مشخص (قرارگیری وزنه ای استاندارد بر روی پیستون) خارج می شود.

دستگاه های تستmfi  شرکت سانا اندیشه سازان مجد در مدل های مختلف عرضه می گردند که شامل دستگاه های اندازه گیری melt flow rate) mfr ) و دستگاه های اندازه گیری نیمه اتوماتیک (mvr (melt volume rate هستند. 

- دستگاه های smf-20

   دستگاه های اندازه گیری شاخص جریان مذاب مدل smf-20 قابلیت انجام تست مطابق با استاندارد های ISO 1133  ASTM D1238 به روش A را دارند. این دستگاه ها قابلیت مجهز شدن به اینکودر های دقیق برای انجام آزمون های روش c و B را نیز دارند.این دستگاه ها با سیستم برش نمونه به صورت دستى و اتوماتیک در دسترس هستندو به طیف وسیعى از وزنه های استاندارد مانند ۱.۲kg , 2.16kg , 3.8kg , 5kg مجهزاند.

ویژگی های دستگاه های smf-20

ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست