مشخصات دستگاه های تست ضربه پاندولی ۵۰J

دستگاه ضربه پاندولی ۵۰ ژول برای تعیین مقاومت مواد در برابر ضربه طراحی شده است. تست  ضربه مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی  به روش شارپی و آیزود ASTM-D6110, ASTM-D256, ISO-9854, ISIRI 12828  DIN 50115 در محدوده انرژی از ۵ -۵۰ J انجام می گیرد. پلاستیک ها، کامپوزیت ها و فلزات را می توان با استفاده از دستگاه ضربه پاندولی ۵۰ ژول آزمایش کرد.

- دستگاه های تست ضربه پاندولی مدل-۵۰J اتوماتیک

این دستگاه ها دارای سیستم ترمز نگهدارنده چکش هستند. رهایش مجدد چکش توسط یک موتور انجام می شود تا سرعت بیشتری در نتایج آزمون داشته باشد و استفاده از سیستم را خصوصًا در نصب چکش های بزرگتر بسیار آسان تر می نماید. همچنین این ویژگی مانع  از تاثیر نمونه های شکسته نشده در طول آزمایش های Izod بر روی سیستم آزمون خواهد بود.

- دستگاه های تست ضربه پاندولی مدل-۵۰J دستی

مدل دستی بسیاری از امکانات مدل اتوماتیک را دارد و مطابق با استاندارد های مشابه عمل می کند، اما تغییر موقعیت چکش و سیستم ترمز بر روی این سیستم با دست انجام می شود. رهاسازی چکش، می تواند به صورت پنوماتیک هم انجام شود.

ویژگی های دستگاه های تست ضربه J50

مشاهده بخش های مختلف دستگاه دینامومتر J50

Previous slide
Next slide
ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست