مشخصات دستگاه های تست ضربه پاندولی ۳۰۰J

- مشخصات دستگاه های تست ضربه پاندولی ۳۰۰J

دستگاه ضربه پاندولی ۳۰۰ ژول برای تعیین مقاومت مواد در برابر ضربه طراحی شده است. تست  ضربه مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی  به روش شارپی و آیزود  های ISO 148  ،ASTM E23و EN-10045-2 در محدوده انرژی از ۳۰۰-۱۵۰ ژول انجام می گیرد. فلزات را می توان با استفاده از دستگاه ضربه پاندولی ۳۰۰ ژول آزمایش کرد. 

ویژگی های دستگاه های تست ضربه J300

مشاهده بخش های مختلف دستگاه تست ضربه J300

Previous slide
Next slide
ابزارهای جانبی تست
نرم افزارهای تست