نرم افزارهای آزمون

بسته های نرم افزاری آزمایش مواد برای همه سیستم های جدید سانا اندیشه سازان مجد و همچنین ارتقاء به سیستم های موجود این شرکت در دسترس هستند. تمام رابط های نرم افزاری طراحی شده اند که به طور طبیعی از ابزارهای کاربردی برای آزمایش کارآمد طراحی شده اند ، در حالی که ابزارهای تجزیه و تحلیل قدرتمند پس از آزمون مانند DIC Replay و بزارهای مدیریت داده مانند TrendTracker™

WaveMatrix for Dynamic Testing

Testing-Systems-08.jpg

Bluehill Universal

Testing-Systems-08.jpg

Bluehill 3

Testing-Systems-08.jpg

Bluehill LE

Testing-Systems-08.jpg

CrashSim Office

Testing-Systems-08.jpg

Ceast

Testing-Systems-08.jpg

DIC Replay

Testing-Systems-08.jpg

CrashSim

Testing-Systems-08.jpg

Fracta

Testing-Systems-08.jpg

LCF3

Testing-Systems-08.jpg

Partner

Testing-Systems-08.jpg

Software for 8800 Series Systems

Testing-Systems-08.jpg

TrendTracker

Testing-Systems-08.jpg

RS LabSite modulogic

Testing-Systems-08.jpg

تجهیزات تست

ابزارهای جانبی تست

نرم افزارهای تست

 • دستگاه‌های تست ضربه
 • دستگاه‌های تست کشش
 • دستگاه‌های تست دیناموتور
 • دستگاه‌های تست MFI
 • دستگاه‌های تست رئومتر MDR و ODR
 • تجهیزات تست در صنایع پزشکی
 • دستگاه های تست عملکرد و بالانس فن
 • فک‌های کششی
 • انواع اکستنسومتر
 • فک‌های فشاری
 • انواع قالب دمبلی برای نمونه‌های لاستیکی آزمون کشش
 • انواع فک و فیکسچرهای سفارشی
 • انواع دستگاه‌های پانچ قالب نمونه‌های آزمون کشش
 • Rubber view
 • Muteriel view
 • Dyno view