دستگاه های رئومتر MDR و ODR سری ۳۰۰۰

دستگاه های رئومتر MDR و ODR سری ۳۰۰۰ مطابق با استاندارد های ASTM 6204 , ISO 6502 , ASTM D5982 , ASTM D1349 , ASTM D6601 طراحی و ساخته می شوند .

دستگاه های رئومتر با قدرت پاسخگویی مطلوب و امکان رسم نمودار های گشتاور به زمان و منحنی های دما به زمان  برای تعیین زمان های پخت، اسکورچ، اندیس نرخ پخت و …. مورد استفاده قرار می گیرند.

دستگاه های رئومتر در بررسی خواص رئولوژیک لاستیک ها و الاستومرها، ارزیابی فرمولی آمیزه های لاستیکی، قابلیت بررسی فرآیند پخت کامپاندهای لاستیکی و الاستومری و کنترل کیفیت فرآیندهای آمیزه های لاستیکی و الاستومری کاربرد دارد.

در دستگاه های رئومتر سری ۳۰۰۰  با استفاده از نرم افزار های مهندسی و دقیق  امکان کنترل کامل تست، تکرارپذیری بالا و سهولت در استفاده از دستگاه فراهم شده است.

SODR-3000

Rheometer-1.jpg

SODR-3000

SMDR-3000

Rheometer-SMDR-3000​.jpg

SMDR-3000​

تجهیزات تست

ابزارهای جانبی تست

نرم افزارهای تست

 • دستگاه‌های تست ضربه
 • دستگاه‌های تست کشش
 • دستگاه‌های تست دیناموتور
 • دستگاه‌های تست MFI
 • دستگاه‌های تست رئومتر MDR و ODR
 • تجهیزات تست در صنایع پزشکی
 • دستگاه های تست عملکرد و بالانس فن
 • فک‌های کششی
 • انواع اکستنسومتر
 • فک‌های فشاری
 • انواع قالب دمبلی برای نمونه‌های لاستیکی آزمون کشش
 • انواع فک و فیکسچرهای سفارشی
 • انواع دستگاه‌های پانچ قالب نمونه‌های آزمون کشش
 • Rubber view
 • Muteriel view
 • Dyno view