دستگاه‌های تست دینامومتر

دستگاه هاي دینامومتر شرکت سانا اندیشه سازان مجد در در دو گروه عرضه می شوند:

1- دستگاه های دینامومتر جذب گشتاور – جهت تست تجهیزاتی که خود مولد گشتاور هستند. دیناموتر های الکتروموتور های BLDC-
DC-AC، الکتروموتور های درونسوز و توربینی و ژنراتور های الکتریکی به بازار عرضه می گردد.

2- دستگاه های دینامومتر مولد گشتاور – جهت تست تجهیزاتی که خود نیاز به ورودی گشتاور دارند.دیناموتر های انواع فن ها

دستگاه های دینامومتر جذب گشتاور

سری 4000

Torque absorption dynamometers SERIES 4000 sana andishe sazan majd

با به کارگیری یک سیستم مغناطیسی یا هبدرولیکی با جذب گشتاور، امکان بارگذاری گشتاور را به طور مستقل از سرعت فراهم می آورد. این سیستم دارای تکرار پذیری بالا و کالیبراسیون آسان دستگاه می باشد.

دستگاه های دینامومتر مولد گشتاور

Torque generating dynamometers sana andishe sazan majd

با ایجادنیروی گردش فن و اندازه گیری دور و گشتاور اعمالی ،امکان محاسبه توان ورودی را فراهم میکند.
دستگاه فوق در ظرفیت های مختلف، دقت قابل اطمینان، ساختار مستحکم ومطمئن، ایمنی کامل و نماي زیبا جهت کاربرد های
متفاوت ارائه می شود.