دستگاه‌های تست دینامومتر

دستگاه های دینامومتر شرکت سانا اندیشه سازان مجد در در دو گروه عرضه می شوند:

۱- دستگاه های دینامومتر جذب گشتاور – جهت تست تجهیزاتی که خود مولد گشتاور هستند. دیناموتر های الکتروموتور های BLDC-
DC-AC، الکتروموتور های درونسوز و توربینی و ژنراتور های الکتریکی به بازار عرضه می گردد.

۲- دستگاه های دینامومتر مولد گشتاور – جهت تست تجهیزاتی که خود نیاز به ورودی گشتاور دارند.دیناموتر های انواع فن ها

دستگاه های دینامومتر جذب گشتاور

سری ۴۰۰۰

Torque-absorption-dynamometers-SERIES-4000-sana-andishe-sazan-majd-1.jpg

با به کارگیری یک سیستم مغناطیسی یا هبدرولیکی با جذب گشتاور، امکان بارگذاری گشتاور را به طور مستقل از سرعت فراهم می آورد. این سیستم دارای تکرار پذیری بالا و کالیبراسیون آسان دستگاه می باشد.

دستگاه های دینامومتر مولد گشتاور

Torque-generating-dynamometers-sana-andishe-sazan-majd.jpg

با ایجادنیروی گردش فن و اندازه گیری دور و گشتاور اعمالی ،امکان محاسبه توان ورودی را فراهم میکند.
دستگاه فوق در ظرفیت های مختلف، دقت قابل اطمینان، ساختار مستحکم ومطمئن، ایمنی کامل و نمای زیبا جهت کاربرد های
متفاوت ارائه می شود.

تجهیزات تست

ابزارهای جانبی تست

نرم افزارهای تست

 • دستگاه‌های تست ضربه
 • دستگاه‌های تست کشش
 • دستگاه‌های تست دیناموتور
 • دستگاه‌های تست MFI
 • دستگاه‌های تست رئومتر MDR و ODR
 • تجهیزات تست در صنایع پزشکی
 • دستگاه های تست عملکرد و بالانس فن
 • فک‌های کششی
 • انواع اکستنسومتر
 • فک‌های فشاری
 • انواع قالب دمبلی برای نمونه‌های لاستیکی آزمون کشش
 • انواع فک و فیکسچرهای سفارشی
 • انواع دستگاه‌های پانچ قالب نمونه‌های آزمون کشش
 • Rubber view
 • Muteriel view
 • Dyno view