فک‌های کششی

شرکت سانا اندیشه سازان مجد انواع فک‌های آزمون کشش را در ظرفیت های متفاوت ارائه می‌دهد .انواع فک‌های کششی برای انجام آزمون کشش بر روی انواع نمونه ها از قبیل پلاستیک -لاستیک -فلزات -کامپوزیت‌ها در اشکال و ابعاد متفاوت ، مطابق با الزامات استاندارد طراحی و ساخته می‌شوند

فک کشش-فک‌های خودکار دستی (wedge Grips)

-فک_های-خودکار-دستی_wedge-Grips.jpg

فک کشش پنوماتیک - نمونه‌های تخت غیر فلزی

PNEUMATIC-SIDE-ACTION-GRIPS_www.samtester.com_.jpg

فک کشش - انواع نخ و سیم

cord-and-yarn-grips_www.samtester.com_.jpg

فک کشش - انواع باند و تسمه‌های غیر فلزی

Webbing-Capstan-Gripst_www.samtester.com_.jpg

تجهیزات تست

ابزارهای جانبی تست

نرم افزارهای تست

 • دستگاه‌های تست ضربه
 • دستگاه‌های تست کشش
 • دستگاه‌های تست دیناموتور
 • دستگاه‌های تست MFI
 • دستگاه‌های تست رئومتر MDR و ODR
 • تجهیزات تست در صنایع پزشکی
 • دستگاه های تست عملکرد و بالانس فن
 • فک‌های کششی
 • انواع اکستنسومتر
 • فک‌های فشاری
 • انواع قالب دمبلی برای نمونه‌های لاستیکی آزمون کشش
 • انواع فک و فیکسچرهای سفارشی
 • انواع دستگاه‌های پانچ قالب نمونه‌های آزمون کشش
 • Rubber view
 • Muteriel view
 • Dyno view