فک‌های کششی

شركت سانا انديشه سازان مجد انواع فك‌های آزمون كشش را در ظرفيت های متفاوت ارائه می‌دهد .انواع فك‌های كششی برای انجام آزمون كشش بر روی انواع نمونه ها از قبيل پلاستيك -لاستيك -فلزات -كامپوزيت‌ها در اشكال و ابعاد متفاوت ، مطابق با الزامات استاندارد طراحی و ساخته می‌شوند

فک کشش-فک‌های خودکار دستی (wedge Grips)

فک کشش-فک_های خودکار دستی_wedge Grips

فك كشش پنوماتيك - نمونه‌های تخت غير فلزی

فک های کششی پنوماتیک

فك كشش - انواع نخ و سيم

فک کششی-نخ و سیم

فك كشش - انواع باند و تسمه‌های غير فلزی

فک کششی-باند و تسمه