مشخصات دستگاه های تست ضربه پاندولی 50J

دستگاه ضربه پاندولی 50 ژول برای تعیین مقاومت مواد در برابر ضربه طراحی شده است. تست  ضربه مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی  به روش شارپی و آیزود ASTM-D6110, ASTM-D256, ISO-9854, ISIRI 12828  DIN 50115 در محدوده انرژی از 5 -50 J انجام می گیرد. پلاستیک ها، کامپوزیت ها و فلزات را می توان با استفاده از دستگاه ضربه پاندولی 50 ژول آزمایش کرد.

- دستگاه های تست ضربه پاندولی مدل-50J اتوماتیک

این دستگاه ها دارای سیستم ترمز نگهدارنده چکش هستند. رهایش مجدد چکش توسط یک موتور انجام می شود تا سرعت بیشتری در نتایج آزمون داشته باشد و استفاده از سیستم را خصوصًا در نصب چکش های بزرگتر بسیار آسان تر می نماید. همچنین این ویژگی مانع  از تاثیر نمونه های شکسته نشده در طول آزمایش های Izod بر روی سیستم آزمون خواهد بود.

- دستگاه های تست ضربه پاندولی مدل-50J دستی

مدل دستی بسیاری از امکانات مدل اتوماتیک را دارد و مطابق با استاندارد های مشابه عمل می کند، اما تغییر موقعیت چکش و سیستم ترمز بر روی این سیستم با دست انجام می شود. رهاسازی چکش، می تواند به صورت پنوماتیک هم انجام شود.

ویژگی های دستگاه های تست ضربه J50

دستگاه_های تست ضربه و دستگاه پیچش سانا اندیشه سازان مجد

مشاهده بخش های مختلف دستگاه دینامومتر J50

Previous
Next