مشخصات دستگاه های تست ضربه پاندولی 300J

- مشخصات دستگاه های تست ضربه پاندولی 300J

دستگاه ضربه پاندولی 300 ژول برای تعیین مقاومت مواد در برابر ضربه طراحی شده است. تست  ضربه مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی  به روش شارپی و آیزود  های ISO 148  ،ASTM E23و EN-10045-2 در محدوده انرژی از 300-150 ژول انجام می گیرد. فلزات را می توان با استفاده از دستگاه ضربه پاندولی 300 ژول آزمایش کرد. 

ویژگی های دستگاه های تست ضربه J300

دستگاه_های تست ضربه و دستگاه پیچش سانا اندیشه سازان مجد

مشاهده بخش های مختلف دستگاه دینامومتر J300

Previous
Next