مشخصات دستگاه های تست ضربه پاندولی ۳۰۰J

- مشخصات دستگاه های تست ضربه پاندولی ۳۰۰J

دستگاه ضربه پاندولی ۳۰۰ ژول برای تعیین مقاومت مواد در برابر ضربه طراحی شده است. تست  ضربه مطابق با استانداردهای شناخته شده بین المللی  به روش شارپی و آیزود  های ISO 148  ،ASTM E23و EN-10045-2 در محدوده انرژی از ۳۰۰-۱۵۰ ژول انجام می گیرد. فلزات را می توان با استفاده از دستگاه ضربه پاندولی ۳۰۰ ژول آزمایش کرد. 

ویژگی های دستگاه های تست ضربه J300

مشاهده بخش های مختلف دستگاه تست ضربه J300

Previous
Next

تجهیزات تست

ابزارهای جانبی تست

نرم افزارهای تست

 • دستگاه‌های تست ضربه
 • دستگاه‌های تست کشش
 • دستگاه‌های تست دیناموتور
 • دستگاه‌های تست MFI
 • دستگاه‌های تست رئومتر MDR و ODR
 • تجهیزات تست در صنایع پزشکی
 • دستگاه های تست عملکرد و بالانس فن
 • فک‌های کششی
 • انواع اکستنسومتر
 • فک‌های فشاری
 • انواع قالب دمبلی برای نمونه‌های لاستیکی آزمون کشش
 • انواع فک و فیکسچرهای سفارشی
 • انواع دستگاه‌های پانچ قالب نمونه‌های آزمون کشش
 • Rubber view
 • Muteriel view
 • Dyno view