انواع فک و فیکسچرهای سفارشی​

تیم مهندسی شرکت سانا اندیشه سازان مجد طراحی و ساخت انواع فک ، فیکسچر و ابزار های خاص مورد نیاز مشتریان را فراهم آورده است . انواع فک ها و فیکسچر ها با اصول استاندارد طراحی و ساخته می شوند و قابلیت کاربری در انواع دستگاه های تست را دارند.

CG-5156-01 33-37mm

انواع فک و فیکسچرهای سفارشی

CG-9155-01 47mm

CG-9155-01-47mm

فك تست فوم ASTM D 3574-11-test-B1

فك تست فوم

انواع فک و فیکسچرهای سفارشی​

previous arrow
next arrow
Full screenExit full screen
Slider