بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری از محصولات شرکت سانا اندیشه سازان مجد واقع در پارک علم فناوری قزوین در تاریخ 1399/4/18

نمایشگاه هفته پژوهش سال 98 با حضور سانا اندیشه سازان مجد​

ششمین دوره نمایشگاه ساخت ایران سال 98 با حضور سانا اندیشه سازان مجد​

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی با حضور سانا اندیشه سازان مجد

هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران با حضور سانا اندیشه سازان مجد