بازدید جناب آقای دکتر ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از محصولات شرکت سانا اندیشه سازان مجد واقع در پارک علم فناوری قزوین در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۱۸

نمایشگاه هفته پژوهش سال ۹۸ با حضور سانا اندیشه سازان مجد​

ششمین دوره نمایشگاه ساخت ایران سال ۹۸ با حضور سانا اندیشه سازان مجد​

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های گرمایشی و سرمایشی با حضور سانا اندیشه سازان مجد

هجدهمین نمایشگاه صنعت تهران با حضور سانا اندیشه سازان مجد

تجهیزات تست

ابزارهای جانبی تست

نرم افزارهای تست

 • دستگاه‌های تست ضربه
 • دستگاه‌های تست کشش
 • دستگاه‌های تست دیناموتور
 • دستگاه‌های تست MFI
 • دستگاه‌های تست رئومتر MDR و ODR
 • تجهیزات تست در صنایع پزشکی
 • دستگاه های تست عملکرد و بالانس فن
 • فک‌های کششی
 • انواع اکستنسومتر
 • فک‌های فشاری
 • انواع قالب دمبلی برای نمونه‌های لاستیکی آزمون کشش
 • انواع فک و فیکسچرهای سفارشی
 • انواع دستگاه‌های پانچ قالب نمونه‌های آزمون کشش
 • Rubber view
 • Muteriel view
 • Dyno view